Inschrijven:
van 1 tot en met 30 september

Bekendmaking genomineerden:
6 oktober 2016

Uitreiking awards:
10 november 2016

Introductie

Kom naar het Servicedesk Event 2016!

Het Servicedesk Event vindt plaats op donderdagmiddag 10 november 2016 in het congrescentrum van Achmea te Zeist. Tijdens deze bijeenkomst worden interessante workshops gegeven, de winnaars van de Publieksprijs en de Juryprijs van 2016 bekendgemaakt en is er een feestelijke afsluiting. Klik hier voor meer informatie over dit inspirerende event!

 

Wilt u geïnspireerd worden op het gebied van Servicedesking? Invloed hebben wie de winnaar van Publieksprijs wordt? In contact komen met innovatieve servicedesks? Kom dan op donderdag 10 november naar het Servicedesk Event. Laat dan hier uw gegevens achter of stuur een e-mail naar info@sdaward.nl!


Lees meer info

Dé redenen voor servicedesks om deel te nemen 

Uw servicedesk kan zich intern en extern profileren;

U ontvangt dé Servicedesk Benchmark 2016;

Uw servicedesk wordt beoordeeld door een professionele vakjury;

Deelname draagt bij aan de teamspirit en betrokkenheid van uw medewerkers bij de organisatie;

Wordt uw servicedesk genomineerd? Dan wordt uw organisatie onder aandacht gebracht in Facto Magazine en op de websites van ArrangeGroup en TOPdesk;

Wint uw servicedesk de Facilitaire Servicedesk Awards? Dan wordt een uitgebreid portret van uw servicedesk opgenomen in Facto Magazine en bent u hét voorbeeld voor andere servicedesks.

Enquête

Algemeen
Wat is uw voornaam? *

Wat is uw achternaam? *

Voor welke organisatie bent u werkzaam? *

Wat is uw functie?


Wat is uw telefoonnummer? *

Welk type dienstverlening levert uw servicedesk?
 
 
 
 
 

Wat is de gemiddelde leeftijd van uw servicedesk-medewerkers?
 
 
 
 

Wat is het gemiddelde opleidingsniveau van uw servicedesk-medewerkers?
 
 
 
 
 


Wat is de verhouding man/vrouw werkzaam op uw servicedesk in %?
?

Wat is de naam van uw servicedesk?

Benchmark
De gegevens die u invult worden nimmer openbaar gemaakt.

Hoeveel meldingen én werkorders verwerkt uw servicedesk per jaar?

Hoeveel reserveringen verwerkt uw servicedesk per jaar?

Hoeveel FTE-medewerkers werken op uw servicedesk?

Hoeveel FTE van deze medewerkers wordt ingehuurd op uw servicedesk?

Hoeveel FTE-klanten heeft uw servicedesk?

Voor hoeveel gebouwen én m2 (vierkante meters oppervlakte) verleent uw servicedesk haar diensten?
?

Hoe groot is de begroting van uw facilitaire organisatie in 2014?

Wat zijn de jaarlijkse personeelslasten van uw servicedesk?

Met welke FMIS oplossing werkt u?
 
 

“Hoeveel heeft u geïnvesteerd in de afgelopen 3 jaar in uw FMIS (implementatie, maatwerk, opleidingen en andere (consultancy-)diensten)?”

Wat zijn de verhoudingen in meldingen op uw Servicedesk op basis van het click / call / face principe?

… % Click (Self Service module, intranet, etc.)

… % Call (Telefonisch én e-mail)

… % Face (balie e.d.)

Wat is het gemiddelde cijfer van klanttevredenheid gemeten over de afgelopen 2 jaar?

Met welk FMIS werkt uw servicedesk?
 
 
 
 
 
 
 


 

Open vragen
Let op: Antwoorden van maximaal 100 woorden per vraag

Wat is volgens u het bestaansrecht van uw servicedesk?

Waarin en waarom is volgens u uw servicedesk de afgelopen 2 jaar geprofessionaliseerd?

Is uw servicedesk op dit moment van strategische waarde voor uw organisatie en waarom wel/niet?

Wat zijn de doelstellingen van uw servicedesk?

Wat is de ambitie van uw servicedesk?

Kunt u van A tot Z het proces beschrijven van een (facilitaire) melding in uw gehele organisatie en benoemen welke stakeholders daarbij betrokken zijn?

Is uw servicedesk pro-actief of re-actief en kunt u dit toelichten?

Op welke manier geeft uw servicedesk invulling aan de visie van de eigen organisatie (business alignment)?

Kunt u toelichten op welke manier uw servicedesk invloed uitoefent op de klanttevredenheid over uw servicedesk en Facility Management en een voorbeeld daarvan geven?

Op welke wijze investeert u in de ontwikkeling van uw servicedesk-medewerkers?

Wat is de meerwaarde van uw FMIS voor de servicedesk, kunt u dit toelichten?

Heeft u het gevoel dat uw servicedesk het FMIS optimaal gebruikt, kunt u dit toelichten?

Als u uw servicedesk zou vergelijken met een sport, welke sport kiest u dan en waarom?

Wat zijn de 3 voornaamste uitdagingen voor de servicedesk in de komende 2 jaar (in volgorde van prioriteit, 1: hoog, 3: laag)?

1.

2.

3.

Wat zijn de 2 voornaamste Unique Selling Points van uw servicedesk?

1.

2.

Op welke wijze en met welke middelen voert uw servicedesk pro-actief PR, communicatie en/of marketing?

BELANGRIJK


Met het versturen van dit ingevulde formulier stem ik in dat, wanneer mijn servicedesk tot de genomineerden behoort, ArrangeGroup bij ons op locatie beeldmateriaal mag opnemen en inzetten voor publicatiedoeleinden t.b.v. de Servicecedesk Awards 2014.

 

Kennisevent 2014
Neemt u deel aan ons kennisevent op 19 november 2014?
 
 

Criteria en Awards

Dit jaar hebben we een nieuw element aan de Facilitaire Servicedesk Awards toegevoegd, namelijk de publieksprijs. Tijdens het Servicedesk Event mag het publiek haar invloed uitoefenen door te stemmen op de genomineerde organisaties. De winnaar gaat er vandoor met de publieksprijs voor ‘Beste Servicedesk’. Daarnaast reikt een onafhankelijke vakjury, bestaande uit facilitaire professionals, een juryprijs uit voor ‘Beste Servicedesk’. Van 1 tot en met 30 september konden organisaties zich inschrijven door middel van een online vragenlijst. Welke servicedesk wordt de 'Beste van Nederland'?

De servicedesk is een unieke afdeling en kan, als middelpunt van de organisatie, de verbindende factor zijn en als één van de weinige operationele afdelingen van strategische waarde zijn voor het Facility Management en de gehele organisatie. Het neerzetten van een toekomstbestendige servicedesk vraagt om projectmatige aanpak. Elementen die daarbij in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin aan de orde komen zijn: innovatief vermogen, hospitality in de genen, visie op de mensfactor, samenwerking in de keten, klanttevredenheid, volwassenheid van de servicedesk, eerlijkheid en oprechtheid, creativiteit, omgang met veranderingen en weerstand. Deze elementen worden zowel afzonderlijk als in samenhang geanalyseerd en beoordeeld.

De vakjury - bestaande uit kopstukken uit de facilitaire wereld - gaat op bedrijfsbezoek bij de genomineerden, zodat zij zich kunnen presenteren en de jury kunnen overtuigen waarom juist zij moeten winnen.

Vakjury

Voor een belangrijke prijs is een vakjury van groot belang. De jury van de Facilitaire Servicedesk Awards 2016 bestaat uit facilitaire professionals met elk hun eigen expertisegebied:

Josée Kruisweg - Nationale politie
Josee Kruisweg.JPG
Josée Kruisweg is ruim tien jaar werkzaam bij de Nationale Politie in diverse leidinggevende functies. Drie jaar geleden startte Josée als projectleider “Centralisatie Servicedesk FM”. In dit project werden 27 servicedesks gemigreerd naar één centrale servicedesk. Josée is inmiddels leidinggevende van deze servicedesk geworden. Ze heeft trots, plezier en kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan.


Wisse Stenchlak - ISSWisse Stenchlak ISS.JPG
Wisse Stenchlak is Senior Solutions Development Manager bij ISS en houdt zich bezig met het ontwikkelen van Integrated Facility Services (IFS) oplossingen voor potentiële klanten. In het verleden heeft Wisse verschillende servicedesks geadviseerd en getraind, was actief in de organisatie van de Servicedesk Awards 2014 en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Daarnaast is hij actief als lid van de FMN expertgroep Waardecreatie en Nieuwe Businessmodellen.

Renske van der Heide - EuroFM
Renske van der Heide.JPGAls bestuurslid van EuroFM vertegenwoordigt Renske van der Heide de facilitaire professionals in Europa. De komende jaren wil zij het gat tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven verkleinen en het vakgebied Facility Management naar een meer volwassen niveau brengen. Naast haar werkzaamheden voor EuroFM is zij de drijvende kracht achter Worcade, een samenwerkingsplatform dat organisaties en hun leveranciers gemakkelijker, leuker en efficiënter helpt te communiceren.

Patrick Souren - Provincie Limburg
Patrick Souren - Provincie Limburg.jpgPatrick Souren is Coördinator Servicedesk binnen het cluster Facilitaire Dienstverlening van Provincie Limburg. Vorig jaar won hij met zijn team de award voor ‘Meest belovende Servicedesk’. Op energieke en enthousiaste wijze stuurt hij de Servicedesk aan - waarbij de medewerker en klanttevredenheid centraal staan. De ontwikkeling naar een Provinciale Front-office met behulp van procesverbeteringen, het optimaliseren van vakapplicaties en medewerkersontwikkeling is hun weg ‘naar de top’.

Natasja Schaap - Gemeente Delft
Natasja Schaap - Gemeente Delft def.jpgNatasja Schaap is Coördinator Servicedesk bij de Gemeente Delft. Vorig jaar was Natasja één van de initiatiefnemers om de Gemeente Delft te nomineren voor de Servicedesk Awards. Uiteindelijk sleepten Natasja en haar team de award voor ‘Beste Servicedesk 2015’ in de wacht. Continue kwaliteitsverbetering door continu in gesprek te zijn met de klant is een belangrijk focuspunt voor Natasja.

De genomineerden van 2016!

De genomineerden voor de Servicedesk Awards 2016 zijn bekend. Na uitvoerig overleg over alle inschrijvingen heeft de jury vier organisaties genomineerd. Zij gaan de strijd met elkaar aan en maken kans op de juryprijs of de publieksprijs voor ‘Beste Servicedesk’ van het jaar 2016.

De genomineerde organisaties voor ‘Beste Servicedesk 2016’ zijn (in willekeurige volgorde):

               - Careyn
               - MSD Animal Health
               - NHTV
               - Waternet

De uitreiking van de Servicedesk Awards vindt plaats op 10 november bij het congrescentrum van Achmea in Zeist. Klik hier voor meer informatie over het programma van het Servicedesk Event 2016 en alle inspirerende sprekers!

Initiatiefnemers

De Facilitaire Servicedesk Awards (www.sdaward.nl) is een gezamenlijk initiatief van ArrangeGroup, TOPdesk en Facto Magazine. Deze initiatiefnemers geloven in de strategische waarde van de servicedesk en hebben daarom hun krachten gebundeld om de organisatie van de Facilitaire Servicedesk Awards te communiceren. Een professionele servicedesk vervult tenslotte een spilfunctie en is vaak een succesfactor voor een moderne service-organisatie. Daarmee verdient het een podium in de facilitaire wereld.

Naar boven